Oldtidskundskab – Københavns Universitet

Oldtidskundskab på Københavns Universitet

Oldtidskundskab interesserer sig for den antikke kultur, dvs. den græsk-romerske verdens historie, litteratur og kunst.

Faget hører til under SAXO-Instituttet.

→ Læs om forskningen på instituttet.

→ Find kontaktoplysninger på alle ansatte, ledelsen, studievejledningen, studienævnet og pressekontakt.

Vil du læse Oldtidskundskab

Tilvalg/meritkurser
Se tilvalgs- og sidefagskurser i fakultetets tilvalgskatalog.

Efter- og videreuddannelse
Læs Oldtidskundskab på Åbent Universitet.

Er du studerende

Her kan du finde studievejledning, eksamensinfo m.m.:

Tilvalg (BA + KA)

Studieordninger

Find fagets studieordninger i oversigten på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.